De turbo

Je hebt een gat in de markt gevonden. Of een zakelijk idee met potentie. Het gaat goed. Maar hoe zet je nog een tandje bij? Hoe ga je om met groeistuipen? Hoe maak je nog meer impact? Aan de hand van de Sitdown werken we samen aan een jaarprogramma met heldere doelen én alle acties die nodig zijn om daar te komen. Waarna ik je effectief coach om dit stap voor stap uit te voeren.

  • Direct aan de slag met een jaarprogramma
  • Intensieve begeleiding bij de uitvoering
  • Van willen en proberen naar doen en resultaat
  • Zakelijke en persoonlijke groei

Werkwijze

Stap 1

sitdown

Elk programma begint met een Sitdown, een intensieve intake van één of twee dagen. Hierin inventariseer ik heden, verleden en toekomst van je bedrijf aan de hand van zestig cruciale vragen. Zodat helder wordt: waar sta je nu? Wat wil je écht bereiken? Die inventarisatie vormt het fundament vanwaaruit we gericht gaan werken, het vertrekpunt voor de roadmap naar succes.

Stap 2

Health Check

De inventarisatie uit de Sitdown vul ik aan met gesprekken met betrokkenen – medewerkers, klanten, prospects. Zo breng ik je organisatie in kaart: het team, de processen, de sterktes en zwaktes, talenten en competenties, mindset en motivatie. Ik analyseer de werkwijzen, duik in de cijfers, de forecast en de sales funnel en leg zo bloot waar winst te halen valt. En aan welke knoppen je kunt draaien om die kansen te verzilveren.

Stap 3

Plan van aanpak

Aan de hand van mijn terugkoppeling en de aanbevelingen die de eerste twee stappen opleveren, stellen we samen een plan van aanpak op, of een jaarplan. Daarbij is resultaat het uitgangspunt – we beginnen bij wat je wilt bereiken. Dan kijken we wat daarvoor nodig is en dat breken we op in behapbare stukken: als dit je target is, wat betekent dat dan per maand? Zo bepalen we prioriteiten, planning, rollen en verantwoordelijkheden.

Stap 4

Step of sales

Als je bedenkt dat gemiddeld één op de veertig leads tot een deal leidt, kun je nagaan dat de salesfunnel voortdurend gevuld moet zijn. In het plan van aanpak staat wat er aan new business moet komen en wat daarvoor nodig is. Het komt nu aan op de uitvoering van de plannen en het bepalen welke klanten je wilt binnenhalen. Alles draait om de juiste benadering van je prospects op het juiste moment met de juiste boodschap. Van lead tot contract.

Stap 5

Observatie & Interventie

Parallel aan het vullen van de salesfunnel gaan we werken aan de optimale combinatie van gedrag, acties, commercie en werkwijzen. Aan de inzet van de juiste middelen en mensen – waar nodig professionals van buiten – en het oplijnen en bestendigen van effectieve processen. Want alleen als ook dat op orde is, kun je de stap maken van denken naar doen. Van willen naar winnen.

Stap 6

Monitoring & Bijsturing

Elke twee weken zien we elkaar. Dan nemen we de voortgang door en stellen we waar nodig bij. Niet door te morrelen aan de doelstellingen, want dan is de energie er al op voorhand uit, maar door in te grijpen in activiteiten, gedrag en werkwijzen. En door de inspanningen te vergroten als de situatie daarom vraagt. We spelen om te winnen.

Stap 1

sitdown

Elk programma begint met een Sitdown, een intensieve intake van één of twee dagen. Hierin inventariseer ik heden, verleden en toekomst van je bedrijf aan de hand van zestig cruciale vragen. Zodat helder wordt: waar sta je nu? Wat wil je écht bereiken? Die inventarisatie vormt het fundament vanwaaruit we gericht gaan werken, het vertrekpunt voor de roadmap naar succes.

Stap 2

Health Check

De inventarisatie uit de Sitdown vul ik aan met gesprekken met betrokkenen – medewerkers, klanten, prospects. Zo breng ik je organisatie in kaart: het team, de processen, de sterktes en zwaktes, talenten en competenties, mindset en motivatie. Ik analyseer de werkwijzen, duik in de cijfers, de forecast en de sales funnel en leg zo bloot waar winst te halen valt. En aan welke knoppen je kunt draaien om die kansen te verzilveren.

Stap 3

Plan van aanpak

Aan de hand van mijn terugkoppeling en de aanbevelingen die de eerste twee stappen opleveren, stellen we samen een plan van aanpak op, of een jaarplan. Daarbij is resultaat het uitgangspunt – we beginnen bij wat je wilt bereiken. Dan kijken we wat daarvoor nodig is en dat breken we op in behapbare stukken: als dit je target is, wat betekent dat dan per maand? Zo bepalen we prioriteiten, planning, rollen en verantwoordelijkheden.

Stap 4

Step of sales

Als je bedenkt dat gemiddeld één op de veertig leads tot een deal leidt, kun je nagaan dat de salesfunnel voortdurend gevuld moet zijn. In het plan van aanpak staat wat er aan new business moet komen en wat daarvoor nodig is. Het komt nu aan op de uitvoering van de plannen en het bepalen welke klanten je wilt binnenhalen. Alles draait om de juiste benadering van je prospects op het juiste moment met de juiste boodschap. Van lead tot contract.

Stap 5

Observatie & Interventie

Parallel aan het vullen van de salesfunnel gaan we werken aan de optimale combinatie van gedrag, acties, commercie en werkwijzen. Aan de inzet van de juiste middelen en mensen – waar nodig professionals van buiten – en het oplijnen en bestendigen van effectieve processen. Want alleen als ook dat op orde is, kun je de stap maken van denken naar doen. Van willen naar winnen.

Stap 6

Monitoring & Bijsturing

Elke twee weken zien we elkaar. Dan nemen we de voortgang door en stellen we waar nodig bij. Niet door te morrelen aan de doelstellingen, want dan is de energie er al op voorhand uit, maar door in te grijpen in activiteiten, gedrag en werkwijzen. En door de inspanningen te vergroten als de situatie daarom vraagt. We spelen om te winnen.

RICHARD VAN DE BOSPOORT, FIZOR

Maurice draagt op allerlei manieren bij aan onze groei: met zijn ongebreidelde commitment, zijn effectieve coaching, met zijn waardevolle netwerk. Hij is een fantastische aanjager, zo’n personal trainer door wie je je vijftien keer opdrukt in plaats van tien keer.

Peter Hoorn, SHARP

Maurice combineert een geweldige kennis van de markt met een enorme gedrevenheid en bedrevenheid. Met de wil om te winnen. Daarmee heeft hij ook het key-accountteam aangestoken. Hij heeft echt een team van winnaars gecreëerd.

BOUDEWIJN GRAVELAND, THE BRANDING CLUB

Maurice heeft een enorm krachtig netwerk en hij schroomt niet dit in te zetten als hij denkt dat zijn contacten iets voor mij kunnen betekenen of andersom. Zo heb ik de afgelopen twee jaar dankzij hem een aantal zeer waardevolle contacten opgebouwd.

WOUTER STEENKIST, MAILCAMPAIGNS

We krijgen meer en meer de klanten die we wilden – grote merken komen nu spontaan op ons af. Dankzij Maurice is hiervoor de voedingsbodem gecreëerd, het vliegwiel is aangezwengeld. Wat ik vooral van hem geleerd heb, is om te denken in kansen in plaats van beperkingen.

BART VAN ZANTEN, SOLIDQ

Bij Maurice kom je niet te laat. Hij is altijd scherp en laat je nergens mee wegkomen. Ik zie dat als een belangrijke kracht: dat hij een omgeving creëert waarin je mee wil op zijn niveau. Op die manier helpt hij mij om meer uit mezelf te halen, én uit SolidQ.

ROBERT KUIJS, ECONOCOM

Maurice kan goed luisteren, zonder vooringenomenheid, en weet zin en onzin van elkaar te scheiden. Hij doorziet bovendien snel wat er nodig is om tot verbetering te komen. En dat pakt hij vervolgens gestructureerd en voortvarend aan.

Louis van Gaal, voetbalcoach

Geweldig om te zien dat Maurice zo’n ontwikkeling heeft doorgemaakt - van journalist tot coach. Maurice is betrouwbaar in zijn werk en betrouwbaar als persoon. Niet voor niets was hij destijds als enige journalist welkom op mijn bruiloft. Chapeau!

TOON GERBRANDS, Algemeen directeur PSV

Ik heb uitsluitend positieve ervaringen met Maurice Hoogendoorn tijdens mijn periode als directeur bij AZ in Alkmaar. Hij is mensgericht, oprecht, slim, empathisch, betrouwbaar, nieuwsgierig en professioneel. Allemaal eigenschappen die de basis vormen voor een succesvolle samenwerking.

RIK VAN DEN BOOG, CEO/Aandeelhouder VanRiet Group

Als opdrachtgever van Maurice, die ons MT-team naar een hoger niveau helpt, ben ik erg onder de indruk van zijn aanpak. Het valt op dat hij zichzelf blijft en mensen echt verder helpt in de persoonlijke ontwikkeling. Door zijn praktische aanpak, zie je dat het leidinggeven bij de deelnemers eenvoudiger wordt. Zowel individueel als in teamverband. De MT-leden krijgen duidelijkheid in hoe je iets aanpakt, je makkelijker de juiste beslissingen neemt en hoe je visibiliteit binnen en buiten de organisatie verbeterd wordt.

ROBERT REBERGEN, Co-owner e-Village

We maken 17 jaar in rij een autonome groei door. Maar de markt verandert en de behoefte bij klanten ook. We hebben Maurice de opdracht gegeven om de structuur van de sales afdeling aan te passen aan de nieuwe marktsituatie. Daarin ging hij voortvarend te werk. Hij lichtte het sales team door, analyseerde de werkprocessen, voerde een health check uit en bracht in beeld waar de mogelijkheden lagen om de prestaties verder te verbeteren. Op basis daarvan, en in overleg met het managementteam, voerde hij een aantal grote en kleine maatregelen succesvol door. Zijn directe wijze van communiceren heeft de juiste snaar geraakt binnen de organisatie. Met dito resultaat.

You have Successfully Subscribed!