‘Ik zou nooit zoveel voor elkaar hebben gekregen zonder goede gewoontes. Stiptheid, regelmaat en vlijt. En het vaste voornemen me te concentreren op één ding tegelijk.’

– Charles Dickens –

Focus is de sleutel

 • Wees proactief
 • Begin met het resultaat. Dat bepaalt het proces (wat ga je creëren).
 • Belangrijke zaken eerst. Maak een prioriteiten planning.
 • Het is altijd denken in win – win.
 • Eerst begrijpen, dan begrepen worden.
 • Zoek synergie, dat is enrolment in communicatie.
 • Houd de zaag scherp. Doe wat je moet doen!

 

Structuur gewoonte

 • Ze gebeuren automatisch.
 • Ze keren regelmatig terug.
 • Degene die ze herhaalt, is zich er niet, of slechts ten dele, van bewust.

Nadat je alle werkbare en niet werkbare gewoontes in kaart hebt gebracht, deel je deze met mij via onderstaand formulier zodat we deze tijdens onze bijeenkomst kunnen behandelen.

‘We leven onze patronen en karakter wordt gevormd door je gewoontes.’

– Ovidius –

Jouw routines

Nadat je alle werkbare en niet werkbare gewoontes in kaart hebt gebracht, deel je deze met mij via onderstaand formulier zodat we deze tijdens onze bijeenkomst kunnen behandelen.

Inspiratie opdoen? Een must read is het boek van Stephen R. Covey – The 7 habits of highly effective people.

‘We zijn wat we bij herhaling doen. Voortreffelijkheid is daarom geen handeling, maar een gewoonte.’

– Aristoteles –

De gouden regels voor maximaal resultaat

 • Start maandagochtend en stop zondagavond.
 • Sta elke ochtend om 5.00 uur op.
 • Ga elke avond om 22.00 uur naar bed.
 • Werk extreem hard, wees gefocust en plichtsgetrouw.
 • Ben bewust van jouw modus en focus.
 • Ga weloverwogen om met verschillende rollen.
 • Ben de hele week positief en handel oplossingsgericht.
 • Ben daadkrachtig en proactief.
 • Neem kwalitatieve rust.
 • Besteed extra aandacht aan kleding en uiterlijk.
 • Laat alle privéaangelegenheden tot de avond wachten.
 • Gebruik geen social media onder werktijd.
 • Beperk gesprekken met collega’s tot een minimum.
 • Sport minstens één keer per dag.
 • Eet de hele week gezond.
 • Laat de tv uit.