Privacy statement

MauriceHoog kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruikt maakt van de diensten van de MauriceHoog en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contact, bestel en/of inschrijfformulier op de website aan MauriceHoog verstrekt.

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar mail@mauricehoog.nl of bel 06-55.15.06.22.

Welke persoonsgegevens verwerkt MauriceHoog?

MauriceHoog kan de volgende gegevens verwerken:

 • Jouw voor- en achternaam
 • Jouw adresgegevens
 • Jouw telefoonnummer
 • Jouw emailadres
 • Jouw IP-adres
 • MauriceHoog verwerkt ook social ID, cookie ID en surfgedrag. Over de laatste online zaken vind je meer informatie in het Cookie statement van MauriceHoog.

Waarom verwerkt MauriceHoog die gegevens?

MauriceHoog verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen.

MauriceHoog verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van MauriceHoog worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MauriceHoog gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

MauriceHoog maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de commerciële inspanningen (bv. advertenties en mailcampagnes) van MauriceHoog zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie, daar treft u ook het privacy-beleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de websites aan MauriceHoog te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie een derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MauriceHoog heeft hier geen invloed op.
MauriceHoog heeft Google geen toestemming gegeven om via MauriceHoog verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hoe lang bewaart MauriceHoog jouw gegevens?

MauriceHoog bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Beveiligen

MauriceHoog neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van MauriceHoog maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door MauriceHoog verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via mail@mauricehoog.nl.

Wat zijn jouw rechten?

Met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@mauricehoog.nl. MauriceHoog zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

Wanneer je besluit om een evt. nieuwsbrief van MauriceHoog te ontvangen, dan word je altijd om een expliciet akkoord gevraagd.

Klacht indienen: ben je van mening dat MauriceHoog in strijd met de privacywetgeving handelt? Laat dit dan weten. Je kunt jouw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Wie verwerkt mijn gegevens?

MauriceHoog is de hoofverantwoordelijke. Alleen voor sommige zaken maakt MauriceHoog gebruik van leveranciers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een cloud omgeving (Dropbox), Google Analytics, een boekhouder. Zij verwerken jouw gegevens gegevens, zoals wettelijk verplicht en in overeenstemming met de opdracht gegeven door MauriceHoog. Jouw gegevens niet met derden gedeeld, behalve als MauriceHoog hier wettelijk toe verplicht is (bijvoorbeeld de Belastingdienst).

Cookie statement

Op deze website worden met cookies algemene bezoek- en klikgegevens bijgehouden, bv. het IP-adres van jouw computer en de gegevens die jouw browser meestuurt. Dankzij analyses van deze data, kan de werking van de website verder geoptimaliseerd worden. Er worden ook cookies van derden gebruikt die helpen bij het analyseren hoe deze website wordt gebruikt en voor marketingdoeleinden.

Cookies zijn kleine bestanden die door een webpagina op een PC, tablet of smartphone geplaatst worden. Als je voor de eerste keer naar de website van MauriceHoog surft, dan kun je toestemming geven voor het plaatsen van cookies via ‘Instellingen’.

Alle gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en uitsluitend na akkoord in jouw browser opgeslagen. De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Het gaat om de hieronder vermelde en anoniem gemaakte gegevens die worden opgeslagen in zogeheten logfiles:

 • cookies
 • IP-adres
 • user agents (browsers, operating system)
 • wanneer en hoe lang je op de website bent geweest en welke pagina’s je hebt bekeken
 • gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen
 • gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf
 • gebruikte links binnen de website
 • gebruikte links om op onze website te komen

Je kunt cookies uiteraard weer verwijderen via de browser die jij gebruikt. De manier waarop verschilt per browser/operating system.

Hoogland, 3 augustus 2023